Angiver, om lagerleverancelinjen er for montageelementer, der er monteret til en salgsordre, før den leveres.

I montage efter ordre-scenarier for avancerede logistikinstallationer antages det, at en medarbejder i forsendelsesafdelingen styrer hvornår og hvor mange monterede elementer der skal afsendes for en angiven salgsordre. I disse scenarier kan du ikke ændre indholdet i feltet Antal til montage på den relaterede montageordre. I stedet kan du ændre feltet Lever (antal) på lagerleverancelinjen. Dette felt angiver, hvor mange enheder der skal samles, og den angivne mængde bogføres som en montageafgang ved bogføringen af lageleverancen. Du kan finde flere oplysninger i Håndtering af montageordrevarer i lagerleverancer.

Bemærk
Salgsordrelinjen kan indeholder yderligere mængder, der allerede er disponible, og skal leveres fra beholdningen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows. I så fald findes der en anden lagerleverancelinje på lagerleverancedokumentet for salgsordren, der repræsenterer beholdningsdelen af salgslinjemængden.

Flere oplysninger

Hvis salgslinjemængden medtager både montage efter ordre-mængderne og beholdningsmængderne, indeholder lagerleverancen for salgsordrelinjen følgende linjer:

  • En linje for ordremontageantal.
  • En linje for beholdningsantal.

I så fald vælges feltet Montage til ordre på lagerleverancelinjen for montage efter ordre-mængden.

Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet Kombinationsscenarier i Montage efter ordre eller montage til lager.

Tip

Se også