Angiver den placering, hvor varerne fra denne interne overførsel skal placeres, når de er blevet plukket.

Flere oplysninger

Du kan kun ændre værdien i feltet Til placeringskode på de enkelte interne overførselslinjer, hvis værdien i feltet Fra placeringskode på den interne overførselslinje muliggør det.

Derfor styres den interne overførsel af tilgængeligheden på de placeringer, hvorfra varer flyttes. Du kan automatisk hente det tilgængelige placeringsindhold med funktionen Hent placeringsindh..

Tip

Se også