Angiver nummeret på den vare, der kan flyttes fra placeringen.

Flere oplysninger

Da du flytter varer mellem placeringer på lageret, kan du kun angive varer, der er tilgængelige på placeringer på denne lokation. Når du vælger dette felt, åbnes vinduet Placeringsindh.oversigt og viser placeringer, hvor varer kan hentes fra, så de kan flyttes til en anden placering. Placeringen, hvor varen skal placeres, defineres af feltet Til placeringskode i det interne overførselshoved og kopieres også til linjen.

Bemærk
Dokumenter for intern overførsel har kun én linje pr. bevægelse, der repræsenterer hent-handlingen. I flytning (lager)-dokumenter har en bevægelse to linjer, der repræsenterer henholdsvis hent-handlingen og placer-handlingen.

Feltet Fra placeringskode på den interne overførselslinje udfyldes automatisk, når du angiver placeringsindholdet i feltet Varenr..

Bemærk
Da feltet Varenr. og feltet Fra placeringskode er forbundet, kan deres værdier ændres i forhold til hinanden, når du ændrer dem.

Tip

Se også