Angiver fejl fra valideringen af en momsrapport.

Typiske fejl forekommer, når der mangler nødvendige oplysninger, eller når du forsøger at sende en rapport, der ikke er klar til afsendelse.

Flere oplysninger

Når du behandler en momsrapport i vinduet Momsrapport, f.eks. frigivelse af den, validerer Microsoft Dynamics NAV, om momsrapporten er indstillet korrekt. Hvis valideringen ikke lykkes, vises fejlene i vinduet Momsrapportfejllog, så du kan foretage de nødvendige ændringer. Fejlmeddelelserne omfatter hjælp til at identificere, hvorfor fejlen er opstået, ved at give dig oplysninger om nummeret på den linje, hvor fejlen blev fundet.

Se også