Angiver, hvordan værdierne i det valgte kontoskemal vises grafisk i det specifikke diagram.

Vælg mellem følgende indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Periode

Værdierne på x-aksen er grupperet efter periodelængde og antallet af perioder, du vælger i feltet Periodelængde og feltet Antal perioder i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

Bemærk
Når du vælger denne indstilling, vises oversigtspanelet Dimensioner (x-aksen) ikke, fordi værdierne på x-aksen ikke er baseret på kontoskemaværdier.

Kontoskemalinje

Værdierne på x-aksen er baseret på de linjeværdier i kontoskemaet, som du vælger som diagramdimensioner.

Når du vælger denne indstilling, baseres værdierne på y-aksen på de kolonneværdier i kontoskemaet, som du vælger som diagrammål.

Kontoskemakolonne

Værdierne på x-aksen er baseret på de kolonneværdier i kontoskemaet, som du vælger som diagramdimensioner.

Når du vælger denne indstilling, baseres værdierne på y-aksen på de linjeværdier i kontoskemaet, som du vælger som diagrammål.

Tip

Se også