Indeholder finanskladdelinjer, der vises, når du åbner en finanskladde i modulerne Finans, Salg, Køb og Anlæg. Hvis du vil oprette linjer i en kladde, skal du placere markøren i den første tomme linje og derefter udfylde felterne.

Der er tre niveauer under kladdernes menupunkter: kladdetyper, kladdenavne og kladdelinjer. På den måde kan du bruge forskellige kladder til forskellige formål. Det betyder, at du kan have flere kladder af den samme type, sådan at hver medarbejder kan have sin egen kladde.

Når du vælger en kladde, vises det sidst brugte kladdenavn automatisk. Hvis du vil bruge et andet kladdenavn, skal du vælge feltet Kladdenavn. Vinduet Finanskladdenavn vises. Her kan du dels vælge mellem de kørselsnavne, der findes, eller oprette nye.

Der er oprettet forskellige standardfinanskladdetyper som menupunkter i modulerne Finans, Salg, Køb, Anlæg og Sager. Disse kladdetyper dækker de mest almindelige rutiner, og de kan alle bruges til at bogføre poster på finans-, debitor-, kreditor- og anlægskontiene.

I modulet Finans findes menupunktet Kassekladde.

I modulet Salg er der to kladder: Salgskladde og Indbetalingskladde. De er beregnet til at oprette salgsfakturaer og registrere indbetalinger fra debitorer. Hvis du har adgang til salgsdokument som f.eks. fakturaer, vil du normalt bruge dem i stedet for salgskladder.

I modulet Køb er der to kladder: Købskladde og Udbetalingskladde. Her finder du de felter, der kræves for at oprette købsfakturaer og registrere udbetalinger til kreditorer. Hvis du har adgang til købsdokument som f.eks. fakturaer, vil du normalt bruge dem i stedet for købskladder.

Anlægsmodulet indeholder flere slags kladder. Anlægskassekladden er en kassekladde, der er integreret med finansmodulet. Det er beregnet til bogføring af transaktioner som anskaffelse og afskrivning.

Modulet Sager indeholder to kladdetyper: Sagskladde og Sagskladde. Sagskladden er en generel kladde, som er integreret med finans. Den er udviklet til bogføring af sagstransaktioner, f.eks. forbrug og udgifter.

Under hvert af disse moduler findes der desuden en finansgentagelseskladde. Gentagelseskladden vises i et særligt vindue med felter, hvor du kan definere gentagelsesinterval m.m. og allokere beløb ved hjælp af tabellen Allokering. Ved at bruge gentagelseskladder kan du altså nøjes med at indsætte posterne én gang og derefter bruge de samme data flere gange. Herefter skal du blot klikke på knappen Bogføring og derefter på Bogfør, hver gang du skal bogføre de samme data.

Se også

Reference

Finanskladde