Angiver at et kontoskema bruges til at opsætte kontiene fra kontoplanen på forskellige måder.

Kontoskemaer kan f.eks. bruges til opgørelser af dækningsbidrag for de enkelte dimensioner, f.eks. afdelinger eller kundegrupper, eller til specifikation af det eksterne årsregnskab.

Du kan oprette flere kontoskemaer med forskellige uddrag af din kontoplan. Du kan også definere flere kontoskemaformater, som angiver, hvilke oplysninger der skal vises om kontiene.

Kontoskemaet består af kontoskemanavnet med et antal tilhørende linjer. Når du arbejder med kontoskemaet, vil det være linjerne, du ser.

Du kan oprette flere kontoskemaer i tabellen Kontoskemanavn. I tabellen Kontoskemalinje, definerer du hvert kontoskema ved at oprette linjerne. Du kan definere en række linjer, som skal vises i rapporter og andre sammenhænge med henblik på beregninger. Du kan bruge funktionen Indsæt konti til at kopiere konti fra din kontoplan.

Du bruger tabellerne Kolonneformatnavn og Kolonneformat til at oprette kontoskemaformater.

I vinduet Kontoskemaoversigt kan du få vist kontoskemaer ved hjælp af de forskellige layout, som du har oprettet. Du kan også få vist layout i Dimensioner - i alt.

Se også