Indeholder oplysninger om hver eneste datokomprimering, der er foretaget.

I en datokomprimering kan du slå flere gamle poster sammen til en ny post. Du kan vælge så lang en periode, du vil, f.eks. kan du komprimere alle poster for regnskabsåret 1994 til én post.

Der er en række kørsler, der kan oprette poster i datokomprimeringsjournalen, f.eks.: Datokomprimer finansposter, Datokomprimer debitorposter, Slet checkposter og Datokomprimer forsik.poster.

Se også