Angiver, om der findes en erstatningsvare for varen på montageordrelinjen.

Flere oplysninger

For hver ny linje af typen Vare kopieres værdien fra feltet Erstatning findes fra til varekortet.

Tip

Se også