Angiver, at en flytning (lager) for de krævede komponenter oprettes automatisk, når du opretter et lagerpluk for at levere montageelementer, der er monteret til en salgsordre. Denne funktion fungerer kun for montage efter ordre-flows.

Hvis feltet ikke er markeret, skal du manuelt oprette lagerbevægelser fra den tilknyttede montageordre, der leverer varen til salgsordren. Denne oprettelse af lagerbevægelser svarer til, hvad du vil gøre ved en montageordre, der ikke er knyttet til en salgsordre.

Brug vinduet Flytning (lager) til at flytte komponenter til montageordrer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

Tip

Se også