Angiver nummeret på vareposten, der er knyttet til tilbageførsel af montageordrelinjen under en Fortryd montage-proces.

Tip

Se også