Angiver nummeret på vareposten, der er knyttet til tilbageførsel af montageordrehovedet under en Fortryd montage-proces.

Tip

Se også