Angiver typen af timeseddellinje. Du kan oprette poster med flere linje for alle linjetyper. Den følgende tabel beskriver indstillingerne.

Felt Beskrivelse

Tom

Bruges til at tilføje en note eller en markering i beskrivelsesfeltet på timeseddellinjen. Du kan f.eks. bruge dette felt til at kategorisere timeseddelposter. Hvis du lader feltet Type for en timeseddellinje være tomt, kan du ikke angive tidsværdier i ugedagsfelterne for den pågældende linje.

Fravær

Bruges til at registrere den tid, du er fraværende i en arbejdsuge. Hvis du vil udfylde oplysningerne for linjen, skal du angive typen af fravær i feltet Fraværsårsagskode.

Montageordre

Bruges til at registrere tid for montageordrer. En timeseddellinje af denne type oprettes under bogføringen af montageordrelinjer, hvor ressourcen er konfigureret til at bruge timesedler. Du kan ikke manuelt vælge en linje af denne type.

Sag

Bruges til at registrere tidsforbrug for en sag. Hvis du vil udfylde oplysningerne for linjen, skal du angive det sagsnummer og det sagsopgavenummer, du vil registrere tid for.

Bemærk
Du kan registrere tid for linjer, du ikke har planlagt.

Ressource

Bruges til at registrere tidsforbrug for en ressource. Hvis du vil udfylde oplysningerne for linjen, skal du angive en beskrivelse af arbejdet.

Service

Bruges til at registrere tidsforbrug for en serviceordre eller en servicekreditnota.

Tip

Se også