Angiver den tidligste dato, hvor det er tilladt at bogføre til regnskabet.

Vigtigt
I forbindelse med bogføringen kontrollerer programmet vinduet Brugeropsætning, om der er indsat et tidsinterval for, hvornår der må bogføres i regnskabet. Hvis der ikke er angivet et interval i vinduet Brugeropsætning, kontrollerer programmet datoen i feltet Bogf. tilladt fra.

Tip

Se også