Angiver størrelsen på det interval, der skal bruges ved afrunding af beløb i denne valuta. Du kan angive en fakturaafrunding for hver valuta i valutatabellen.

Eksempel:

Når et fakturabeløb afrundes, oprettes der automatisk en fakturalinje med det afrundede beløb. Inden fakturaen bogføres, kan du se resultatet af afrundingen i et af vinduerne Salgsstatistik eller Købsstatistik.

Ved fakturaafrunding af en fremmed valuta skal følgende felter udfyldes:

Faktura-afrundingspræcision

Angiver størrelsen af det interval, der skal benyttes ved afrunding af fakturabeløb.

Fakturaafrundingsretning-RV

Angiver hvordan beløbet skal afrundes, f.eks. op eller ned.

Fakturaafrunding i vinduet Salgsopsætning eller vinduet Købsopsætning.

Angiver om der skal anvendes afrunding af salgs- og købsfakturaer som defineret i de to felter ovenfor.

Fakturaafrundingskonto i vinduerne Debitorbogføringsgruppe og Kreditorbogføringsgruppe.

Angiver det finanskontonummer, som det beløb, der dannes som følge af fakturaafrundingen, skal bogføres på.

Tip

Se også