Angiver om fakturabeløb skal rundes op eller ned. Oplysningerne sammenholdes med oplysningerne om afrundingsintervallet, der er angivet i feltet Fakturaafrundingspræcision-RV.

Du kan bruge dette felt, hvis programmet er defineret til at afrunde fakturabeløb. Indholdet af dette felt bestemmer, om fakturabeløbet rundes op eller ned til det nærmeste interval, der er angivet i feltet Fakturaafrundingspræcision.

Klik på feltet for at se disponible indstillinger.

Nærmeste

Tal, der er >=5, rundes op. Ellers rundes der ned.

Op

Beløbet rundes op.

Ned

Beløbet rundes ned.

Nedenstående eksempler viser afrundingstyperne:

Hvis du har skrevet 1,00 i feltet Faktura-afrundingspræcision, afrundes beløbene 1,25 og 1,75 på følgende måde ved de forskellige valg:

Nærmeste:

1,25 rundes ned til 1,00.

1,75 rundes op til 2,00.

Op:

1,25 rundes op til 2,00.

1,75 rundes op til 2,00.

Ned:

1,25 rundes ned til 1,00.

1,75 rundes ned til 1,00.

Tip

Se også