Angiver placering i produktionsområdet, hvor færdigvarer i dette arbejdscenter er taget fra som standard, når processen omfatter lageraktivitet.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på produktionsordrelinjen i følgende tilfælde:

  • Lokationskoden for produktionsordrelinjen er den samme som på produktionsressourcekortet.
  • Trækmetoden for sidste produktionsordrerutelinje er indstillet til Manuelt, Forlæns eller Baglæns.
Bemærk
Placeringskoden i dette felt overskriver andre placeringskoder, der indtastes i feltet Fra-produktionsplaceringskode på lokationskodekortet, hvor dette arbejdscenter opererer.

De placeringskoder, der er angivet på arbejdscenterkort, kan kun definere en standardlagerstrøm for visse aktiviteter, som komponenter i en produktionsafdeling. Der findes yderligere funktioner for at sikre, at placering af elementer i en bestemt placering gør dem utilgængelige for andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i feltet Dedikeret i vinduet Placering.

Bemærk
Feltet Trækmetode på arbejdscenterkortet og produktionsordrerutelinjen definerer hvor og hvornår, afgangsbogføring sker. Yderligere oplysninger finder du i feltet Trækmetode på rutelinjen.

Tip

Se også