Angiver oplysninger om hver enkelt produktionsressource.

Kapacitetsstyring er en vigtig del af den samlede produktionsstyring i virksomheden. Du kan bruge tabellen Produktionsressource til dette. Tabellen indeholder oplysninger, der anvendes til en række funktioner til planlægning af kapacitetsbehov, f.eks. af den disponible kapacitet og standardværdierne for procestid, opstillingstid, ventetid og transporttid.

Hver produktionsressource skal desuden have et nummer, som kan identificere ressourcen. Når du angiver nummeret på en produktionsressource et andet sted i programmet, anvendes oplysningerne fra vinduet Prod.ress.kort for den pågældende produktionsressources kort automatisk. Fra et produktionsressourcekort kan du klikke på Relaterede oplysninger og derefter pege på Prod. ress., så du for eksempel får vist:

Alle produktionsressourcer skal oprettes i denne tabel.

Se også