Angiver den placering, der fungerer som standard åben produktionsplacering i arbejdscenteret. Åben produktionsplacering er typisk en placering i produktionsområdet med nok komponenter, der kan bogføres automatisk, i takt med at de bruges (trækkes), uden at der skal anmodes om en lageraktivitet for at få dem på plads.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjer i følgende tilfælde:

  • Lokationskoden for produktionsordrekomponentlinjen er den samme som på arbejdscenterkortet.
  • Første relevante produktionsordrerutelinje havde et tomt Åben prod.placeringskode-felt, da arbejdscenteret er på en anden lokation eller ikke har en defineret åben produktionsplacering.
  • Trækmetoden for produktionsordrekomponentlinjen er indstillet til Forlæns eller Baglæns.

For at se en illustration af, hvordan komponenterne håndteres i feltet Placeringskode på produktionsordrekomponentlinjerne henvises til Udfylde forbrugsplaceringen.

Bemærk
Placeringskoden i dette felt overskriver andre placeringskoder, der indtastes i feltet Åben prod.placeringskode på lokationskodekortet, hvor dette arbejdscenter opererer.

De placeringskoder, der er angivet på arbejdscenterkort, kan kun definere en standardlagerstrøm for visse aktiviteter, som komponenter i en produktionsafdeling. Der findes yderligere funktioner for at sikre, at placering af elementer i en bestemt placering gør dem utilgængelige for andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i feltet Dedikeret i vinduet Placering.

Tip

Se også