Angiver, om MPS og MRP er beregnet i ét trin, når du kører planlægningskladden.

Hvis dette felt vælges, markeres både MPS og MRP i vinduet Beregn plan - planlægningskld., og du kan rydde det ene eller begge felter.

Hvis feltet ikke markeres, kan du markere enten MPS eller MRP i vinduet Beregn plan - planlægningskld., men ikke begge.

Tip

Se også