Angiver en tidsperiode, hvor planlægningsprogrammet ikke skal foreslå at omplanlægge eksisterende forsyningsordrer fremad. Du kan finde flere oplysninger i Bufferperiode.

Værdien i dette felt gælder alle varer undtagen de varer, der har en anden værdi i feltet Bufferperiode på varekortet.

Flere oplysninger

Når der er angivet en aktionsgrænse for tid, omplanlægger systemet kun en ordre, når den definerede aktionsgrænse for tid er passeret i forhold til ordrens oprindelige forfaldsdato.

Bemærk
Aktionsgrænsen for tid, der er anvendt på en vare, kan aldrig være højere end værdien i feltet Akkumuleringsperiode for lot. Dette skyldes, at den opbygningstid for lager, som sker i en bufferperiode, kan komme i konflikt med den opbygningsperiode, der er defineret i akkumuleringsperioden for lot.

Standardbufferperiode gælder derfor generelt for alle varer. Men hvis en vares akkumuleringsperiode for lot er kortere end standardbufferperioden, vil varens bufferperiode være lig med dens akkumuleringsperiode for lot.

Tip

Se også