Definerer, hvad der skal vises i feltet Afgangsantal i en produktionskladde, når den åbnes første gang. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

Forventet antal - for at forudindstille feltet Afgangsantal til den samme værdi som feltet produktionsordreantal for alle operationer i en produktonskladde.

Nul i alle operationer - for at forudindstille feltet Afgangsantal til nul for alle operationer i en produktonskladde.

Nul for seneste operation - for at forudindstille feltet Afgangsantal til nul for den sidste operation i en produktonskladde.

Tip

Se også