Definerer og organiserer produktionsstyklisteversioner.

Versionsprincippet gør det muligt for dig at styre flere versioner af en produktionsstykliste. Strukturen i produktionsstyklisteversionen svarer til strukturen i produktionsstyklisterne, dvs. at produktionsstyklisteversionen består af hovedet og linjer i en produktionsstykliste. Det grundlæggende forskel er, at kun en version kan være gyldig ad gangen. Gyldigheden defineres vha. startdatoen for hver version. Ældre versioner bliver ugyldige, hvis der er en version med nyere startdato. Ved at anvende styklisteversioner kan du angive nye versioner, længe før de bliver gyldige.

I produktionsstyklisten eller i vinduer for produktionsstyklisten kan du få vist styklisteversion ved at klikke på P.stykliste og derefter på Version.

Du kan bruge en af følgende metoder til at oprette nye versioner:

Se også