Definerer og organiserer kvalitetsmål for ruteoperationer. Du kan definere kvalitetskrav (regler) for hver ruteoperation.

Du kan også angive de indstillinger og tolerancer, som du vil teste.

Se også