Kørslen Indlæs XML fra fil

Med denne XML fil kan man indlæse et xml-dokument manuelt ved at udpege det på fil systemet. En forudsætning for at indlæse xml-dokumentet er at der er etableret en passende XML Bro, dvs. der skal findes en XML Bro med et namespace og rod node, der svare til dokumentets namespace og rod node.