Kørslen Opdatering Alias Kontering fra Sag

Denne kørsel opdaterer Aliaskonteringen fra sagsmodulet. Kørslen kan aktiveres fra både sagskortet og fra periodiske aktiviteter.

Kørslen gennemløber den aktuelle sag og på baggrund af markeringen i feltet 'Medtag i Aliaskontering' oprettes /vedligeholdes sag, sagsopgaver og dimensionsværdier i tabellen. Det er kun sagsopgaver med markering i feltet 'Medtag i Aliaskontering' der bliver overført til Aliaskonteringstabellen. Det er muligt på den enkelte sagsopgavelinje og på sagsopgavekortet at fjerne markeringen i feltet 'Medtag i Aliaskontering'. En nyoprettet sagsopgave vil altid have markering i feltet, såfremt Sagen er sat op til at benytte Alias (sagsopsætningen).

Bemærk: Kørslen ’Opdatér Alias konteringstabel’ er ikke aktiv, hvis man ikke har sat sagen op, til at have integration med konteringshjælpen/Aliaskonteringen.

Når man har opdateret Aliaskonteringen, så vil der på sagskortet i feltet ’Overført til Alias Kontering’ være sat et hak.