Kørslen Slet GIS data

Denne kørsel kan benyttes til periodisk at slette GIS data fra ind- og udgående dataleverancer, der er mere end 5 år gamle.

Du kan definere hvilke datastrømme der skal med i kørslen, ved at angive et filter på fagsystem, retning samt kode.

Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Udfyld felterne på følgende måde:

Integrationsdatastrøm

Fagsystem: Angiv hvilke fagsystemer der skal slettes dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle fagsystemer.

Retning: Angiv hvilke retning der skal slettes dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages både ind- og udgående datastrømme.

Kode: Angiv hvilke datastrømme der skal slettes dataleverance(r) for.

Indstillinger

Niveau: I feltet kan vælges på hvilket niveau GIS data skal slettes. Der kan vælges mellem Batch, Transaction, Line og Field. Vælges f.eks. Batch slettes også på Transactions-, Line- og Fieldniveau.

Udlæs: Hvis der sættes hak i dette felt vil der inden sletningen kunne udlæses data til en fil. Efter udlæsningen vil du få valget om at gennemføre sletningen eller afbryde.

Inden sletningen fås en meddelelsesboks, der viser at data til og med dd-mm-åå vil blive slettet.