Kørslen Alias Indsæt Systemkodefilter

Kørslen anvendes til at påføre et systemkodefilter på et udvalg af aliaskoder i Alias Konterings tabellen.

Dette for at gøre det muligt for et fagsystem kun at hente den delmængde af data fra den givne tabel, der er relevant for fagsystemet.

Systemkoden kan være angivet i form af 001 for REJSUD, 002 for INDFAK osv.

På kørslens fane Aliaskontering kan angives flg.:

De aliaskoder, der skal have påført et systemkodefilter.

På kørslens fane Indstillinger kan angives flg.:

De systemkoder der skal påføres de i fanen Aliaskontering angivne aliaskoder.