Kørslen Acceptér/Afvis UTS

Denne kørsel benytter du til at skifte status for UTS Forsyningsspecifikationsdokumenter med status "Ventende". Du kan ikke behandle andre dokumesnttyper.

Kørslen benyttes som periodisk aktivitet til at rydde op i de Forsyningsspecifikationer (UTS dokumenter), som regnskabet har modtaget, og som ikke automatisk er blevet behandlet sammen med en faktura eller kreditnota.

Årsagen til af de pågældende UTS dokumenter kan være, at dit regnskab aldrig har modtaget de fakturaer eller kreditnotaer, som de pågældende Forsyningsspecifikationer refererer til, eller at leverandøren har angivet forkerte referenceinformationer, således at dokumenterne ikke kan kobles sammen.

Navision er afhængig af at leverandøren angiver korrekte informationer til at sammenkoble Forsyningsdokumentet til sin faktura hhv. kreditnota (Moderdokument).

Uden korrekte informationer kan Navision ikke foretager automatisk følgebehandling af et forsyningsspecifikationsdokument, som funktion af behandlingen af fakturaen hhv. kreditnotaen

Disse "fejl" medfører at et antal Forsyningsspecifikationer vil henligge uberørte som "Ventende" og dermed "støje" i "Indgående købsdokumentkladden".

Kørslen skifter alene værdien i feltet "Status" i tabellen "Indgående Købsdokument hoved", for Forsyningsspecifikationer. Kørslen medfører ikke nogen bogføring.

Indstillinger

Handling: Valgmuligheder "Accepter" eller Afvis". Her skal du angive den behandling som kørslen skal udføre.

Indgående købsdokumenthoved

Her kan du filtrere på alle felter i tabellen, hvis du ønsker at indsnævre udvalget af dokumenter som kørslen skal bearbejde.

Bilag modtaget den: Når du åbner rapporten er der sat følgende datofilter "..<Dagsdato-7D>". Ved at bevare dette filter behandler du kun dokumenter der er ældre end 7 dage. Det antages at for ubehandlede UTS dokumenter ældre end 7 dage gælder at de ikke har, eller vil få et link til en eksisterende faktura/kreditnota.

Bemærk: at selvom du vælger andre dokumenttyper end forsyningsspecifikation eller vælger dokumenter som allerede har status "Afvist" eller "Accepteret", vil kørslen ikke behandle dokumenter, som ligger udenfor det arbejdsområde kørslen er designet til.