I et dynamisk lagermiljø kan salgs- og kostpriser for varer ændre sig ofte. I nogle tilfælde kan du ændre disse priser og kostpriser på hvert varekort eller lagervarekort. I andre tilfælde er ændringen mere spredt og kan reguleres mere effektivt med kørslen Reguler varepriser. Du kan f.eks. øge alle standardkostpriserne eller kostprisen for de varer, du køber fra en bestemt leverandør.

Når du bruger kørslen Reguler varepriser til at opdatere priser eller kostpriser, kan du vælge de varer eller lagervarer, der skal opdateres, ved at angive følgende filtre:

Hvis du lader filtrene i oversigtspanelet Vare være tomme, reguleres omkostninger og priser for alle varer.

Bemærk
Kørslen Reguler varepriser kan ikke bruges til at ændre alternative salgs- eller købspriser. Du kan ændre enhedsprisen med kørslen Foreslå varepris på kladde eller Foreslå salgspris på kladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan ændres salgspriser.

I oversigtspanelet Indstillinger kan du bestemme, om du vil opdatere varekortet eller lagervarekortet. Det er vigtigt at bemærke, at ændringerne på varekortet vil have indflydelse på lageret i hele systemet, dog begrænset af de filtre, du angiver i oversigtspanelet Vare. Hvis du vælger lagervarekortet, kan de kostpriser, du vælger at regulere, være begrænset til Sidste købspris og Kostpris (standard).

Du kan kun regulere én pris ad gangen. Du skal muligvis udføre kørslen flere gange, hvis du vil justere alle relevante omkostninger og priser.

Når du har valgt den kostpris eller pris, der skal reguleres, skal du i feltet Ganges med angive den faktor, som de aktuelle værdier skal ganges med.

Bemærk
Den værdi, du indtaster i feltet, er en faktor. Hvis du indtaster 1, vil kostprisen eller prisen være uændret. Hvis omkostningen eller prisen skal reguleres ned, skal du angive en værdi, der er mindre end 1. Hvis du f.eks. vil reducere kostprisen med 25 %, skal du angive værdien 0,75. Hvis du vil øge kostprisen med 25 %, skal du skrive 1,25 i feltet Ganges med.

I nogle tilfælde vil du ændre kostprisen for en vare for en debitor, en gruppe af debitorer eller alle debitorer og nogle gange kun for et begrænset tidsrum, f.eks. i løbet af en kampagne. I dette tilfælde skal du, i stedet for at bruge kørslen Reguler varepriser, bruge Salgspriskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgspriser for en debitor.

Bemærk
Kørslen Reguler varepriser er forskellig fra kørslen Juster kostpris - vareposter, der bruges til at regulere værdiposterne, så du bruger den rigtige regulerede kostpris, før du opdaterer regnskabet med kørslen Bogfør lagerregulering.

Se også