Hvis du opdager, at du har brugt det forkerte serienummer eller lotnummer på varer, der er bogført til dit lager, kan du altid gå tilbage og rette disse numre ved hjælp af en vareomposteringskladde. Du kan finde flere oplysninger om brug af omposteringskladden under Sådan gør du: Omklassificere lotnumre og serienumre.

Bemærk
Hvis varen findes på en lokation, der bruger styret læg-på-lager og pluk, og varesporingskoden er indstillet til lagerspecifik varesporing, skal du bruge lageromposteringskladden til disse ændringer.

Se også