Færdiggørelse af produktionsordren er en vigtig del af fuldførelsen af hele omkostningsberegningen for den vare, der produceres. Endelige omkostninger inkl. afvigelser i et standardkostprismiljø, faktiske omkostninger i et FIFO-, gennemsnits- eller LIFO-kostprismiljø, beregnes vha. kørslen Juster kostpris - vareposter, der gør det muligt at udføre en økonomisk afstemning af de omkostninger, der er forbundet med produktionen af varer. En produktionsordre kan kun indgå i en kostregulering, hvis dens status er Færdig. Derfor er det afgørende, at produktionsordrens status ændres til Færdig, når varerne er færdigproducerede.

Eksempel

Hvis du forbruger materiale for at producere en vare i et standardkostprismiljø, vil varens kostpris plus arbejdskraft og omkostninger indgå i det igangværende arbejde. Når varen er fremstillet, reduceres mængden af igangværende arbejde til standardkostprisen for varen. Disse omkostninger giver typisk ikke nul tilsammen. For at disse omkostninger skal give nul tilsammen, skal du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter, notere, at det kun er produktionsordrer med statussen Afsluttet, der kommer i betragtning ved regulering.

Se også