Prognosefunktionaliteten anvendes til oprettelse af forventet behov; faktisk behov oprettes fra salgs- og produktionsordrer. I forbindelse med oprettelsen af hovedplanen modregnes et forecast i salgs- og produktionsordrerne. Indstillingen Komponent i forecastet afgør, hvilken behovstype der skal tages højde for i forbindelse med modregningen. Hvis forecastet omhandler en salgsvare, er det kun salgsordrer, der sammenholdes med forecastantallet. Hvis det er for komponenter, sammenfattes forecastet kun fra afhængigt behov fra produktionsordrekomponenter.

Ved at udnytte forecastfunktionaliteten kan en virksomhed oprette "hvad nu hvis"-scenarier og dermed både effektivt og uden ressourcespild planlægge, tage højde for og imødekomme behov. Et nøjagtigt forecast kan være netop det, der afgør, om virksomheden kan overholde den aftalte leveringstid, levere de bestilte varer til tiden og gøre kunden tilfreds.

Salgsforecast og produktionsforecast

Du kan oprette kombinerede eller uafhængige salgs- eller produktionsforecasts med programmets forecastfunktion. De fleste virksomheder, der fremstiller varer til ordre, har f.eks. ikke et færdigvarelager, fordi varerne først produceres, når firmaet modtager en ordre. Derfor er det afgørende at kunne forudse ordrer (salgsforecast), så de bestilte varer kan produceres inden for en rimelig tid (produktionsforecast). Det kan f.eks. forsinke produktionen, hvis der er lang leveringstid på en bestemt komponent til en vare, som ikke allerede er i ordre eller på lager.

  • Et salgsforecast er salgsafdelingens kvalificerede bud på, hvad der vil blive solgt fremover, og det er derfor opdelt i varer og perioder. Men et salgsforecast giver ikke altid tilstrækkelige oplysninger til produktionen.
  • Produktionsforecast er produktionsplanlæggerens projektion af, hvor mange færdigvarer og afledte underordnede samlinger der skal fremstilles i bestemte perioder for at dække prognosticeret salg.

I de fleste tilfælde vil den person, der har ansvaret for produktionsplanlægningen, derfor redigere et salgsforecast, så det passer til de betingelser, der gælder for produktionen, men uden at det betyder, at salgsforecastet ikke længere er nøjagtigt.

Oprette forecast

Et forecast oprettes manuelt vha. Produktionsforecast. Der kan være flere forecasts i systemet, som identificeres vha. deres navn og type. Et forecast kan kopieres og redigeres efter behov. Bemærk, at der på et givet tidspunkt kun er ét forecast, der kan bruges til planlægningsformål.

Et forecast består af en række oplysninger som varenummer, forecastdato og forecastantal. Et forecast for en vare dækker en periode, der afgrænses af den angivne forecastdato og forecastdatoen for den næste (eller forrige) forecastpost. Set fra et planlægningssynspunkt bør forecastantallet være til rådighed fra starten på behovsperioden.

Du skal angive, om et forecast omhandler en Salgsvare, Komponent eller Begge. Forecasttypen Salgsvare bruges til salgsprognoser. Når du opretter et produktionsforecast, skal du bruge typen Komponent. Formålet med forecasttypen Begge er udelukkende at give planlæggeren en oversigt over både salgsforecastet og produktionsforecastet. Hvis du har valgt denne indstilling, kan oplysningerne i forecastet ikke redigeres. Når du angiver disse forecasttyper her, kan du angive et salgsforecast i den samme kladde, som du bruger til et produktionsforecast, og du kan se begge forecasts samtidig i én og samme kladde. Bemærk, at systemet behandler de forskellige oplysninger (salg og produktion) forskelligt, når planlægningen beregnes afhængigt af den opsætning, der er valgt til varer og produktion.

Komponentforecast

Et komponentforecast kan betragtes som et forecast for en model eller variant i forhold til en overordnet eller samlet vare. Det kan f.eks. være en fordel, at planlæggeren kan give et bud på komponentbehovet.

Eftersom formålet med et komponentforecast er at angive flere muligheder for en overordnet vare, kan komponentforecastet være lig med eller mindre end antallet i salgsforecastet. Hvis komponentforecastet er større end salgsforecastet, behandler systemet forskellen mellem de to forecasttyper som et uafhængigt behov.

Forecastperioder

Forecastperioden træder i kraft på den angivne startdato og er gældende, indtil det næste forecast træder i kraft. I tidsintervalvinduet har du flere muligheder for at indsætte behovet på en bestemt dato i en periode. Derfor anbefales det, at du undlader at ændre forecastperioden, medmindre du vil flytte alle forecastoplysninger til periodens startdato.

Forecast opdelt efter lokationer

I produktionsopsætningen kan det angives, om forecasts på lokationer skal begrænses til hver enkelt lokation. Hvis du får vist lokationsbaserede forecasts enkeltvis, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at den overordnede forecast i så fald giver et korrekt billede.

Se også