Opgavekøer i Microsoft Dynamics NAV gør det muligt at angive, anmode om og kontrollere, hvornår visse processer køres, f.eks. behandlingen af en rapport eller udførelsen af en codeunit. Du kan angive dine anmodninger til udførelse af en rapport eller en codeunit i vinduet Opgavekøposter.

Når rapporten eller codeunit'en afsluttes, registrerer Microsoft Dynamics NAV en hændelse i vinduet Logposter i opgavekø. Du kan f.eks. bruge opgavekøer med e-mail-logføring, så de anmoder om regelmæssige poster i tabellen. Microsoft Dynamics NAV indsætter også en post i tabellen Logpost for opgavekø for at registrere, at programmet har behandlet en opgavekøpost.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres e-mail-logføring til brug med jobkøen.

Sikkerhed

Opgavekøposter kører på basis af tilladelser. Disse tilladelser skal tillade kørsel af rapporten eller codeunit'en.

Sikkerhed og opgavekøer

Når en opgavekø aktiveres manuelt, køres den med legitimationsoplysningerne for brugeren. Når en opgavekø aktiveres fra NAS, køres den med legitimationsoplysningerne for serverforekomsten.

Sikkerhed og opgavekøposter

Når en opgave kører, køres den med legitimationsoplysningerne for den opgavekø, der aktiverede den. Men den bruger, der oprettede opgavekøposten, skal dog også have tilladelser. Når en opgave er tilstanden "Kør i brugersession" (f.eks. i baggrundsbogføring), køres den med legitimationsoplysningerne for den bruger, der oprettede jobbet.

Vigtigt
Hvis du bruger tilladelsessættet SUPER, der følger med demonstrationslicensen til Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd., har du og dine brugere tilladelse til at køre alle objekter. I dette tilfælde begrænses adgangen for hver bruger kun af tilladelser til data. Opgavekøen bruger NAS til at køre objekterne.

Effektiv brug af opgavekøer

Opgavekøposten har mange felter, hvis formål er at overføre parametre i en codeunit, du har angivet til kørsel sammen med en opgavekø. Det betyder også, at codeunits, der skal køres via opgavekøen, skal angives med opgavekøposten som en parameter i udløseren OnRun. Dette giver et ekstra niveau af sikkerhed, da dette forhindrer brugerne i at køre vilkårlige codeunits via opgavekøen. Hvis brugeren skal overføre parametre til en rapport, er den eneste måde at gøre dette ved at placere rapportudførelsen i en codeunit, som derefter analyserer inputparametrene og skriver dem i rapporten, før den udføres.

Se også