En virksomhed skal være i stand til at informere deres kunder om leveringsdatoer for ordren. Med vinduet Beregning af lev.tid - linjer kan du gøre dette fra en salgsordrelinje.

Baseret på en vares kendte og forventede rådighedsdatoer vil Microsoft Dynamics NAV øjeblikkeligt beregne leverance- og leveringsdatoer, som derefter kan stilles i udsigt for debitor.

Microsoft Dynamics NAV bruger to grundlæggende begreber:

Disp.-til-levering

Disp.-til-levering (ATP) beregner datoer baseret på reservationssystemet. Der udføres en tilgængelighedskontrol af de ikke-reserverede mængder på lageret med henblik på planlagt produktion, indkøb, overførsler og salgsreturvarer. Baseret på disse oplysninger berenger Microsoft Dynamics NAV automatisk leveringsdato for kundens ordre, da varerne er tilgængelige på lageret eller på fastlagte tilgange.

Første m. afs.dato

Første m. afs.dato (CTP) forudsætter et "hvad hvis"-scenarie, hvor varen ikke er på lager, og der ikke planlagt nogen ordrer. Baseret på dette scenarie vil Microsoft Dynamics NAV beregne den tidligste dato, varen kan være tilgængelig, hvis den skal produceres, købes eller overføres.

Oplysninger om de to beregninger fra salgsordrer finder du på Sådan beregnes ordrebekræftelsesdatoer.

Beregninger

Når Microsoft Dynamics NAV beregner kundens leveringsdato, udfører den to opgaver:

  • Den beregner den tidligste leveringsdato, når kunden ikke har anmodet om en bestemt leveringsdato.
  • Kontrollerer, om den leveringsdato, som kunden havde ønsket, eller som var blevet lovet kunden, er realistisk.

Hvis kunden ikke anmoder om en bestemt leveringsdato, bliver afsendelsesdato sat til at være lig med arbejdsdato, og tilgængeligheden er derefter baseret på denne dato. Hvis varen er på lager, Microsoft Dynamics NAV beregnes fremad i tiden for at bestemme, hvornår ordren kan leveres. Dette opnås ved hjælp af følgende formler:

  • Afsendelsesdato + Udgående lagerekspeditionstid + Planlagt afsendelsesdato + Ekspeditionstid = Dato
  • Planlagt afsendelsesdato + Transporttid = Planlagt leveringsdato

Microsoft Dynamics NAV kontrollerer derefter, om den beregnede leveringsdato er realistisk ved at regne bagud i tid og afgøre, hvornår varen skal være tilgængelig for at kunne opfylde den lovede dato. Dette opnås ved hjælp af følgende formler:

  • Planlagt leveringsdato + Transporttid = Planlagt afsendelsesdato
  • Planlagt afsendelsesdato - Udgående lagerekspeditionstid = Afsendelsesdato

Afsendelsesdatoen bruges til udførelse af tilgængelighedskontrollen. Hvis varen er tilgængelig på denne dato, vil Microsoft Dynamics NAV bekræfte, at den ønskede/bekræftede leveringsdato kan overholdes ved at angive den planlagte leveringsdato skal være lig med den ønskede/bekræftede leveringsdato. Hvis varen ikke er tilgængelig, returneres en tom dato og ordrebehandler kan derefter bruge funktionen LE.

Baseret på nye datoer og klokkeslæt, beregnes alle relaterede datoer ifølge de formler, der er angivet tidligere i dette afsnit. LE-beregningen tager længere tid, men den giver en nøjagtig dato, når kunden kan forvente at have varen leveret. De datoer, der er beregnet ud fra LE præsenteres i felterne Planlagt leveringsdato og Tidligste afsendelsesdato i vinduet Beregning af lev.tid - linjer.

Ordrebehandler afslutter LE-processen ved at acceptere datoerne. Det betyder, at en planlægningslinje og en reservationspost oprettes for varen, inden de datoer, der er beregnet til at sikre, at ordren opfyldes.

Foruden den eksterne beregning af leveringstid, som du kan udføre i vinduet Beregning af lev.tid - linjer, kan du også love interne eller eksterne leveringsdatoer for stykliste-elementer. Du kan finde flere oplysninger i vinduet Varedisponering pr. styklisteniveau.

Se også