Udgående håndtering af serie eller lotnumre er en almindeligt forekommende opgave i mange forskellige lagerprocesser.

I enkle processer har lagervarerne allerede varesporingsnumre, og disse numre overføres automatisk via alle udgående lageraktiviteter uden interaktion ved lagermedarbejderne.

I andre processer har lagervarerne ikke varesporingsnumre, og lagermedarbejderen skal tildele nye under den udgående håndtering, typisk fra en foruddefineret nummerserie. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tildeles serienumre og lotnumre under udgående transaktioner.

I særlige processer har lagervarerne allerede varesporingsnumre, men lagermedarbejderen skal vælge dem særskilt ved udgående håndtering. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Vælge fra eksisterende serie- eller lotnumre. Denne proces bruges typisk, når varen er indstillet til specifik sporing. Du kan finde flere oplysninger i Lotspecifik sporing.

I nogle situationer er serienumre eller lotnumre allerede defineret i kildedokumentet, som lagermedarbejderen skal respektere under den udgående lagerekspedition. Dette kan skyldes, at debitor har anmodet om et bestemt lot under ordreprocessen. I så fald skal lagermedarbejderne skal vælge de bestemte serie- eller lotnumre, på samme måde som i forbindelse med den særlige proces ovenfor, men de kan kun redigere vinduet Varesporingslinjer en smule.

Bemærk
Hvis du vil aktivere f.eks lotnummerhåndtering i lageraktiviteter, skal feltet Lotlagersporing være markeret i varens varesporingsopsætning.

Plukke serienumre eller lotnumre, der er angivet i kildedokumenterne

Når lagerplukdokumentet er oprettet fra et udgående kildedokument, hvor der allerede er defineret varesporingsnumre, er alle felterne i vinduet Varesporingslinjer under lagerpluk skrivebeskyttede, undtagen feltet Håndteringsantal.

Pluklinjerne for lageret angiver varesporingsnumrene på de enkelte Hent og Placer-linjer. Antallet er allerede opdelt i entydige serie- eller lotnummerkombinationer, fordi salgsordren angiver de varesporingsnumre, der skal leveres.

Sletning af pluklinjer

Hvis elementer på en pluklinje ikke er tilgængelige, skal du typisk slette disse pluklinjer og slette plukdokumentet. Kildedokumentet, f.eks en salgsordre, en produktionsordre eller en lagerleverance har derefter resterende varer, der skal plukkes, som kan opnås gennem et nyt pluk senere, når varerne bliver disponible.

Advarsel!
Vi anbefaler ikke denne metode, hvis serienumre eller lotnumre er angivet i kildedokumentet.

I stedet skal du ændre feltet Håndteringsantal til nul, bogføre de øvrige pluklinjer og derefter slette plukdokumentet. Dette sikrer, at pluklinjerne for disse serie- eller lotnumre kan genoprettes senere fra kildedokumentet.

Se også