Planlægningssystemet tager højde for alle oplysninger om efterspørgsel og udbud, tæller resultaterne sammen og opretter forslag til, hvordan udbuddet kan afstemmes, så det passer til efterspørgslen.

Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Supply Planning.

Behov og forsyning

I planlægningen indgår to elementer, udbud og efterspørgsel, som her kaldes behov og forsyning. Der skal opretholdes en balance mellem disse to elementer, så det kan sikres, at behovet imødekommes rettidigt og på en økonomisk fornuftig måde.

  • Behov er fællesbetegnelsen for enhver form for bruttobehov, såsom en salgsordre, serviceordre, komponentbehov fra montage eller produktionsordrer, udgående overflytning, rammeordre eller forecast. Herudover kan programmet håndtere andre tekniske behovstyper - som en negativ produktions- eller købsordre, negativ lagerbeholdning og købsreturvarer.
  • Forsyning er fællesbetegnelsen for enhver form for genanskaffelse som lagerbeholdning, en købsordre, montage eller produktionsordre eller indgående overflytning. Tilsvarende kan der være en negativ salgs- eller serviceordre, et negativt komponentbehov eller salgsreturvarer - som alle på en eller anden måde repræsenterer forsyning.

Et andet formål med planlægningssystemet er at sikre, at lagerbeholdningen ikke vokser unødvendigt. Hvis behovet falder, kan planlægningssystemet foreslå, at du udskyder eksisterende genbestillingsordrer, angiver mindre antal til dem eller helt annullerer dem.

Planlægningsberegning

Udgangspunktet for planlægningssystemet er forventet og faktisk efterspørgsel fra kunderne, dvs. kundebehov og forskellige faktorer i forbindelse med genbestilling af varer til lageret. Når planlægningsberegningen køres, foreslås det (i form af aktionsmeddelelser), at der tages bestemte forholdsregler, som f.eks. kan være genbestilling fra leverandører, overflytninger mellem lagersteder eller produktion. Hvis der allerede findes genbestillingsordrer, kan den foreslåede aktivitet f.eks. være at øge eller fremskynde ordrerne for på den måde at imødekomme det ændrede behov.

Udgangspunktet for selve planlægningen er beregningen fra brutto til netto. Et nettobehov udløser frigivelse af planlagte ordrer, som planlægges på basis af ruteoplysningerne (producerede varer) eller på basis af fremskaffelsestiden på varekortet (købte varer). De antal, der frigives i en planlagt ordre, afhænger af planlægningsberegningen og påvirkes af de parametre, der er angivet på de enkelte varekort.

Planlægningsparametre

Planlægningsparametrene bestemmer, hvornår, hvor meget og hvordan der genbestilles på basis af de forskellige indstillinger på varekortet (eller lagervare) og produktionsopsætningen.

Der findes følgende planlægningsparametrene på vare- eller lagerkortet:

Der findes følgende ordremodifikatorer på vare- eller lagerkortet:

Globale planlægningsopsætningsfelter i vinduet Produktionsopsætning omfatter:

Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: planlægningsparametre

Planlægningen påvirkes af mange andre faktorer, bl.a. den planlægningshorisont, der er defineret vha. de ordre- og slutdatoer, der blev angivet under kørslen af hovedplan/MRP i et af vinduerne Planlægningskladde eller vinduet Ordreplanlægning.

Se også