Når du vælger knappen Bogfør på et salgsdokument, kan du vælge mellem følgende bogføringsfunktioner:

Når du har udfyldt alle linjer og har indsat alle oplysninger i salgsordren, kan du bogføre den. Dette opretter en leverance og en faktura.

Når en salgsordre bogføres, opdateres kreditorens konto, regnskabet og vareposterne.

For hver salgsordre oprettes der en salgspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i debitorkontoen i tabellen Debitorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan der eventuelt blive dannet en momspost og en finanspost for rabatbeløbet. Om der bogføres en post med rabat, afhænger af oplysningerne i feltet Bogføring med rabat i tabellen Salgsopsætning.

For hver salgsordrelinje oprettes der en varepost i tabellen Varepost (hvis salgslinjerne indeholder varenumre) eller en finanspost i tabellen Finanspost (hvis salgslinjerne indeholder en finanskonto). Hvis lokationen er oprettet til at bruge placeringer, og du har angivet placeringskoden på salgsordrelinjen, oprettes der en lagerpost i Lagerpost.

Salgsordrer bliver desuden altid registreret i tabellerne Salgsleverancehoved og Salgsfakturahoved.

Inden du starter selve bogføringen, kan du udskrive en kontrolrapport, der indeholder alle oplysninger i salgsordren og eventuelle fejl. Hvis du vil udskrive rapporten, skal du under fanen Handlinger vælge Bogføring og derefter vælge Kontrollér.

Vigtigt
Når du bogfører en ordre, har du mulighed for både at oprette en leverance og en faktura. Det kan gøres på samme tid eller hver for sig.

Du kan også oprette en delvis leverance og en delvis faktura ved at udfylde felterne Lever (antal) eller Fakturer (antal) på de individuelle salgsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura for noget, der ikke er leveret. Dvs., før du kan fakturere, skal der være registreret en leverance, eller du skal vælge at sende og fakturere på samme tid.

Du kan enten bogføre eller bogføre og udskrive. Hvis du vælger at bogføre og udskrive, udskrives der en rapport, når ordren bogføres. Du kan også vælge funktionen Massebogfør, der giver mulighed for at bogføre flere ordrer samtidig.

Når bogføringen er gennemført, fjernes de bogførte salgslinjer fra ordren. Der vises en meddelelse, når bogføringen er gennemført. Herefter kan du se de bogførte poster i forskellige vinduer, der indeholder bogførte poster, f.eks. Debitorposter, Finansposter, Vareposterer, Lagerposter, Bogført salgsleverance og Bogført salgsfaktura.

Se også