Moms er en transaktionsskat , der betales af slutbrugeren, som kan være en forbruger eller en virksomhed. Du kan indstille moms til at angive en momsprocent for at beregne følgende scenarier:

Når du har oprettet moms, skal du udføre følgende generelle trin:

Bemærk
Principperne for oprettelse af både virksomheds- og produktmomsbogføringsgrupper svarer til principperne for oprettelse af generelle bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bogføringsgrupper.

Oprette momsvirksomhedsbogføringsgrupper

Du opretter momsvirksomhedsbogføringsgruppekoder, der repræsenterer debitorer og kreditorer.

Momsvirksomhedsbogføringsgruppekoder angiver, hvordan moms beregnes, og hvordan den bogføres i overensstemmelse med den type debitor eller kreditor, der er involveret i transaktionen. Momsvirksomhedsbogføringsgruppen kan f.eks. beskrive, hvor debitoren eller kreditoren er placeret.

Brug koder, der er lette at huske, og som beskriver virksomhedsgruppen, f.eks. EU, Ikke EU eller Danmark. Koden skal være entydig. Den samme kode må ikke anvendes mere end én gang i en tabel. Du kan definere et ubegrænset antal koder.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes virksomhedsbogføringsgrupper.

Oprette momsproduktbogføringsgrupper

Du opretter momsproduktbogføringsgruppekoder for varer og ressourcer.

Momsproduktbogføringsgruppekoder bestemmer, hvordan moms beregnes og bogføres i overensstemmelse med den type vare, der købes, eller den type vare eller ressource, der sælges.

Brug koder, der er nemme at huske, og som beskriver produktbogføringsgruppen, f.eks. Ingen-moms for diverse uden moms, MOMS10 for diverse med 10 procent moms, MOMS25 for diverse med 25 procent moms.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes en momsopsætningskombination og Sådan oprettes momsproduktbogføringsgrupper.

Angive momsbogføringsopsætningskombinationer

Brug vinduet Momsbogføringsopsætning til at oprette kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper.

For hver kombination kan du angive en momsprocent, momsberegningstype og finanskontonumre for bogføring af moms, der er relateret til salg, køb og modtagermoms. Du kan også angive, om moms skal genberegnes, når kontantrabat er anvendt eller modtaget.

Du kan angive så mange kombinationer, du har brug for. Hvis du vil gruppere momsbogføringsopsætningskombinationer med lignende attributter, kan du angive et Moms-id for hver enkelt gruppe og derefter tildele id'et til gruppemedlemmerne.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes kombinationer af momsvirksomheds- og momsproduktbogføringsgrupper, Sådan oprettes en momsopsætningskombination og Momsberegningstype.

Tildele momsbogføringsgrupper

Når du har oprettet momsbogføringsgrupper, skal du tildele dem til finanskonti, debitorer og kreditorer og varer og ressourcer.

I stedet for manuelt at tildele disse grupper til konti, kan du oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper i virksomhedsbogføringsgrupper og standardmomsproduktbogføringsgrupper i produktbogføringsgrupper. Den relevante kode indsættes derefter automatisk som momsvirksomheds- eller momsproduktbogføringsgruppen, når du tildeler den relevante virksomheds- eller produktbogføringsgruppe til en debitor, kreditor, vare eller ressource.

Du kan finde flere oplysninger i følgende emner:

Bruge modtagermoms for handel mellem EU-lande/områder

Virksomheder i EU skal bruge modtagermoms, når de handler med andre virksomheder i EU. Reglen gælder for køb fra EU-lande/områder og salg til EU-lande/områder.

Bemærk
Reglen gælder, når der handles med de virksomheder, som er registreret som momspligtige i et andet EU-land. Hvis du handler direkte med forbrugere i andre EU-lande/område, skal du kontakte skattemyndighederne for at få oplyst de gældende momsregler.

Køb fra EU-lande

Når du bogfører et køb fra en kreditor i et andet EU-land/område, skal moms beregnes med den sats, som er gældende i dit eget land/område. På momsangivelsen føjes momsbeløb til den indenlandske salgsmoms og den indenlandske købsmoms. Det betyder, at den beregnede moms ikke påvirker den moms, der skal betales.

Du skal rapportere værdien af køb, som er det grundbeløb, der blev brugt til at beregne købsmoms, fra EU-lande/områder separat på momsangivelsen.

For at beregne moms på køb fra EU-lande/områder korrekt, skal du:

  • Konfigurere kombinationer af Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe med Modtagermoms i feltet Momsberegningstype. Du skal også angive den finanskonto, som modtagermoms bogføres til i feltet Modtagermomskonto..
  • Tildel momsvirksomhedsbogføringsgrupper grupper i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe på kreditorkort for hver EU-kreditor. Du skal også angive kreditorens CVR-nummer i feltet SE/CVR-nr. på oversigtspanelet Udenrigshandel.

Når du bogfører et køb fra en kreditor i et andet EU-land/område, beregnes momsbeløbet, købsmomskontoen debiteres, og modtagermomskontoen krediteres. Der oprettes en momspost, der indeholder momsgrundbeløbet, dvs. købsprisen før moms, og beløbet angives som et modtagermomsbeløb.

Salg til EU-lande

Moms beregnes ikke på salg til momspligtige virksomheder i andre EU-lande/områder. Du skal rapportere værdien af disse salg til EU-lande/områder separat på momsangivelsen.

For at beregne moms på salg til EU-lande/områder korrekt, skal du:

  • Opret linjer for salg med de samme oplysninger for køb. Hvis du allerede har oprettet linjer i vinduet Momsbogf.opsætning for køb fra EU-lande/områder, kan du også bruge disse linjer til salg.
  • Tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupperne i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe på oversigtspanelet Faktureringpå kreditorkort for hver EU-kreditor. Du skal også angive debitorens CVR-nummer i feltet SE/CVR-nr. på oversigtspanelet Udenrigshandel.

Når du bogfører salg til en debitor i et andet EU-land/område, beregnes momsbeløbet, og der oprettes en momspost med oplysningerne om modtagermomsen og momsgrundbeløbet, som er det beløb, der bruges til at beregne momsbeløbet. Der bogføres ingen poster på momskontoen i finansposterne.

Om momsafrunding for bilag

Beløb i de bilag, som endnu ikke er blevet bogført, afrundes og vises, så de svarer til de endelige afrundingsbeløb, som bogføres. Moms beregnes for et helt dokument, hvilket betyder, at moms, der beregnes i dokumentet, er baseret på summen af alle linjer med samme moms-id i dokumentet.

Se også