Med underleverance menes der, at en leverandør udfører et eller flere driftstrin i produktionen. Det er normal procedure i mange produktionsvirksomheder, selvom det hos nogle virksomheder måske kun sker engang imellem, mens det hos andre er en integreret del af produktionsprocessen.

Programmet omfatter flere værktøjer til håndtering af arbejde, der udføres af underleverandører:

Arbejdscentre til underleverance

Arbejdscentre til underleverance oprettes på samme måde som almindelige arbejdscentre - der kræves bare flere oplysninger. De knyttes til ruter på samme måde som andre arbejdscentre.

Felter for arbejdscenter til underleverance

Dette felt med underleverandør nr. angiver arbejdscenter som underleverancearbejdscenter. Du kan angive nummeret på den underleverandør, der leverer til arbejdscentret. Feltet kan bruges til at administrere eksterne arbejdscentre, som udfører kontraktarbejde.

Hvis du aftaler prisen med leverandøren for hver proces for sig, kan du markere afkrydsningsfeltet Specifik kostpris. Det giver dig mulighed for at oprette en kostpris for hver rutelinje, så du undgår at bruge tid på at angive hver eneste købsordre igen. Kostprisen på rutelinjen bruges i behandlingen i stedet for kostprisen i arbejdscentrets kostprisfelter. Hvis du markerer feltet Specifik kostpris, beregnes kostpriser for leverandøren for hver ruteoperation.

Hvis du har aftalt én enkelt sats med hver leverandør, skal du ikke udfylde feltet Specifik kostpris. Kostpriserne oprettes i stedet, når du udfylder felterne Købspris, Indir. omkost.pct. og IMO-bidrag.

Oplysninger om, hvordan du bruger underleverancearbejdscenteret i en rute, kan findes i Sådan opdateres kalenderposter for arbejdscentre.

Ruter, der bruger arbejdscentre til underleverancer

Arbejdscentre til underleverance kan bruges til operationer på ruter på samme måde som almindelige arbejdscentre.

Du kan oprette en rute, der bruger et eksternt arbejdscenter som et standardoperationstrin. Du kan også redigere ruten for en bestemt produktionsordre, så den omfatter en ekstern operation. Dette kan være nødvendigt i en nødsituation, f.eks. en server, der ikke fungerer korrekt, eller en midlertidig periode med højere efterspørgsel, hvor det arbejde, der normalt udføres internt, skal sendes til en underleverandør.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes ruter.

Underleverandørkladde

Når du har beregnet underleverandørkladden, oprettes det relevante dokument, hvilket i dette tilfælde er en købsordre.

Bogføre købsordrer på underleverancer

Når der er oprettet en købsordre på en underleverance, kan den bogføres. Når ordren modtages, bogføres en kapacitetspost på produktionsordren, og ved fakturering af ordren bogføres de direkte omkostninger, der er forbundet med købsordren, på produktionsordren.

Når købet er bogført som modtaget, bogføres en afgangskladdelinjepost automatisk for produktionsordren. Dette gælder kun, hvis underleverandøroperationen er den sidste operation på produktionsordreruten.

Advarsel!
Der ønskes muligvis ikke automatisk bogføring af afgang for en igangværende produktionsordre, når der modtages varer fra underleverandører. Årsagerne til dette kan være, at det forventede afgangsantal, som bogføres, kan være forskelligt fra det faktiske antal, og at bogføringsdatoen for den automatiske afgang er vildledende.

Hvis du vil undgå, at en produktionsordres forventede afgang bogføres, når der modtages køb på underleverancer, skal du sørge for, at underleverandøroperationen ikke er den sidste. Du kan også indsætte en ny sidste operation for det endelige afgangsantal.

Se også