Når en virksomhed har afdelinger flere steder, kan det være svært at holde styr på alle aktiviteter. Men driften kan styres både fleksibelt og optimalt med funktionerne til flere lokationer og ansvarscentre i Microsoft Dynamics NAV.

Flere lokationer betyder, at en virksomhed kan nøjes med at bruge en enkelt database til styring af lagerbeholdning på flere lokationer. I denne sammenhæng er hhv. lokationer og lagervarer de to vigtigste begreber. En lokation defineres som et sted, der varetager den rent fysiske håndtering og placering af varer. Dette begreb er bredt nok til også at omfatte lokationer som fabriks- eller produktionsanlæg samt distributionscentre, lagerbygninger, udstillingslokaler og servicevogne. En lagervare defineres som en vare på en bestemt lokation og/eller som en variant. Når en virksomhed med flere lokationer bruger lagervarer, kan der tilføjes oplysninger om genbestilling, adresser og visse økonomiske bogføringsrelaterede oplysninger på lokationsniveau. Dermed bliver det muligt at genbestille varianter af den samme vare til hver enkelt lokation og at bestille varer til de forskellige lokationer på basis af genbestillingsoplysninger, der er specifikke for den enkelte lokation.

Ansvarscentre fungerer som supplement til muligheden for at anvende flere lokationer, fordi denne funktion giver brugerne mulighed for også at håndtere administrative centre. Et ansvarscenter kan være et omkostningscenter, resultatcenter, investeringscenter eller andet administrativt center, der er defineret af virksomheden. Eksempler på ansvarscentre er et salgskontor, en indkøbsafdeling for flere lokationer og et kontor for anlægsplanlægning. Ved hjælp af disse funktioner kan firmaer f.eks. oprette brugerspecifikke visninger af salgs- og købsdokumenter, der udelukkende er relateret til et bestemt ansvarscenter.

Se også