Årsafslutning i Microsoft Dynamics NAV består af tre trin:

  1. Lukning af regnskabsåret ved hjælp af funktionen Regnskabsperioder.
  2. Oprettelse af en årsafslutningspost ved hjælp af funktionen Nulstil resultatopgørelse.
  3. Bogføring af årsafslutningsposten sammen med modregningsposterne på egenkapitalkontoen.

Du behøver ikke at lukke et år, men hvis du gør det, bliver det nemmere at arbejde i systemet, da du vil kunne udnytte de filtreringsfunktioner, der er. Du vil heller ikke skulle bekymre dig om at miste transaktionsoplysninger, når du lukker, fordi alle detaljerne bevares, selv efter at du lukker året.

Når du lukker i slutningen af året, flytter systemet indtjeningen fra den beregnede indtjening, eller kontoen med den aktuelle indtjening, til en bogført konto eller resultatkontoen. Regnskabsåret mærkes også som "lukket", og alle posterne for det lukkede år som "poster fra tidligere år".

Der oprettes derefter en ultimopost, men posten bogføres ikke automatisk. Du får mulighed for at oprette en eller flere modregningsposter på egenkapitalkontoen, hvilket gør det muligt for dig at bestemme, hvordan ultimoposten skal allokeres. Hvis virksomheden f.eks. har flere afdelinger, kan du lade systemet oprette en enkelt ultimopost for alle afdelingerne, og du kan derefter oprette en modregningspost på hver afdelings egenkapitalkonto.

Du kan bogføre i et tidligere regnskabsår, også efter resultatopgørelseskontiene er nulstillet, hvis du udfører kørslen Nulstil resultatopgørelse igen senere.

Se også