Account manager styrer regnskabsafdelingen, behandler finanstransaktioner, gennemgår og godkender tilgodehavender, gæld, løn og banktransaktioner og gennemser rapporter over aldersfordeling. Account manager sikrer desuden, at vedkommendes medarbejdere afslutter finansielle procedurer præcist og til tiden.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Konfigurer kontoplanen, definer valutaer, bankkonti samt regler og standarder for styring af finansielle transaktioner.

Konfigurere finansprocesser

Udfylde og bogføre finanskladder og gentagelseskladder.

Arbejde med finanskladder

Oprette og regulere købsfakturaer, bogføre betalinger og udligne betalinger til fakturaer.

Administrer skyldige beløb

Oprette salgsfakturaer, bogføre modtagelser og udligne modtagelser til fakturaer.

Administrer tilgodehavender

Styre returneringer af køb og leverandørrefusioner.

Indhente leverandørrefusioner

Brug intercompany-dokumenter og -kladder til at minimere dataindtastning, når du bogfører transaktioner mellem intercompany-partnere.

Administrere IC-transaktioner

Indlæse transaktioner fra dine Intercompany-partnere og sende transaktioner til dine partnere.

Administrere koncernintern indbakke

Styre lager- og produktionsomkostninger, rapportere omkostninger og afstemme omkostninger med finansposterne.

Administrer lageromkostninger

Afslutte en regnskabsperiode, registrere efterposter og overføre saldi fra resultatopgørelseskontoen til balancen.

Lukke år og perioder

Håndtere bankkonti.

Administrere kassebeholdning

Anskaffe, reparere, forsikre, opdele, kombinere, revaluere, afskrive eller sælge anlægsaktiver.

Administration af anlægsaktiver

Relaterede emner

Hvis du vil Se

Analyser data og budgetter, opret og konfigurer kontoskemaer, udskriv rapporter og lav finansrapporter ved hjælp af XBRL.

Business Intelligence

Oprette og frigive købsordrer for normal modtagelse i virksomheden eller direkte levering til kunder

Behandle køb

Angiv, hvordan og hvornår en vare skal håndteres, ved at oprette masterdata og tilknytte relaterede vareoplysninger.

Designe produkter

Se også