Administratoren af tilgodehavender bekræfter papirarbejdet ved afsendelse og udarbejder fakturaer. Han behandler og overfører indbetalinger til de rette fakturaer. Han kan følge op på overskredne kontoer for at opnå betaling.

Primære arbejdsopgaver

Hvis du vil Se

Oprette en faktura enten på basis af en salgsordre eller uden en i forvejen eksisterende salgsordre.

Fakturere salgsaktiviteter

Udsted en faktura til forudbetaling, inden varerne eller tjenesterne er leveret.

Fakturere forudbetaling

Bogføre en modtagelse i indbetalingskladden.

Sådan behandles indbetalinger

Udligne en modtagelse til en salgsfaktura.

Overføre salgstransaktioner

Minde debitorer om forfaldne beløb, beregne rente, oprette rentenotaer og håndtere tilgodehavender.

Indhente udestående beløb

Udfylde og bogføre finanskladder og gentagelseskladder.

Arbejde med finanskladder

Håndtere bankkonti.

Administrere kassebeholdning

Bruge Intercompany-dokumenter og -kladder til at minimere dataindtastning, når du bogfører transaktioner mellem Intercompany-partnere.

Administrere IC-transaktioner

Relaterede emner

Hvis du vil Se

Styre lager- og produktionsomkostninger, rapportere omkostninger og afstemme omkostninger med finansposterne.

Administrer lageromkostninger

Registrere en kundeanmodning i et salgstilbud og sende det til kunden for accept.

Behandle forespørgsler og tilbud

Oprette salgsordrer for varer og tjenester efter anmodning fra kunder.

Behandle salg

Undersøge returårsager og administrere ordredokumenter, der bruges i forbindelse med modtagelse af returvarer fra kunder.

Håndtere salgsreturvarer

Se også