For hvert anlægsaktiv skal du definere et kort med oplysninger om aktivet. Du kan angive bygninger eller produktionsudstyr som et hovedanlæg med en komponentliste.

Anlægskortet er opdelt i separate oversigtspaneler for de forskellige typer oplysninger.

Et anlæg kan opdeles i forskellige anlægsaktiver, og flere anlægsaktiver kan kombineres til ét anlæg. Hvis et anlæg er delvist solgt, skal det opdeles i to anlægsaktiver, hvorefter det ene kan sælges.

Anlæg kan grupperes på forskellige måder, f.eks. efter klasse, afdeling eller lokation.

Du kan opsætte budgetanlæg. Dermed kan du inkludere eventuelle forventede anskaffelser og salg i rapporterne.

Bogføre anskaffelsen

Den første post for et anlægsaktiv skal være anskaffelsesprisen.

Når du bogfører på en afskrivningsprofil, hvor anskaffelse er integreret med finansposterne, skal du bruge købsfakturaen eller kreditnotaen (til at bogføre anskaffelsesprisen som et kreditbeløb).

Når du bogfører en afskrivningsprofil, hvor anskaffelse ikke er integreret med finansposterne, skal du bruge anlægskladden.

Bogføringsdatoer

Et aktiv kan have forskellige anskaffelsesdatoer:

  • Bogføringsdatoen bruges som anskaffelsesdatoen i finansposterne.
  • Anlægsbogføringsdatoen bruges som anskaffelsesdatoen i anlægsposterne.

Den dato, der er angivet i feltet Afskriv den, anvendes som startdato ved beregning af afskrivning, hvis der kun er bogført anskaffelse og eventuel skrapværdi.

Bogføre på forsikringsposter

Hvis du udfylder feltet Forsikringsnr. på købsfakturaen, når du bogfører en anskaffelse, bliver også anskaffelsesprisen for anlægsaktivet bogført på forsikringsposten.

Skrapværdi

Skrapværdien er restværdien af et anlæg, der ikke længere kan bruges.

Du kan bogføre skrapværdien fra en købsfaktura eller en anlægskladde, enten på samme tidspunkt, som du bogfører anskaffelsesprisen, eller senere fra en anlægskladde.

Indeksering

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indekser anlæg kan bruges til at beregne anskaffelser til genanskaffelsespriser.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelser af opgaverne. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres.

For atSkal du se

Tilføje oplysninger i vinduet Anlæg.

Sådan oprettes anlæg

Vælge den metode, du vil bruge til beregning af afskrivning, i den aktuelle afskrivningsprofil for det aktuelle anlægsaktiv.

Afskrivningsmetode

Bogføre til en afskrivningsprofil, hvor anskaffelsen er integreret med finanskladden via købsfakturaen.

Sådan bogføres anskaffelser fra købsfakturaer

Bogføre til en afskrivningsprofil, hvor anskaffelsen er integreret med finanskladden via købskreditnota, så anskaffelsen bogføres som en kreditpost.

Sådan bogføres anskaffelser som kreditposter fra bogførte kreditnotaer

Bogføre til en afskrivningsprofil, hvor anskaffelsen ikke er integreret med finanskladden via anlægskladden.

Sådan bogføres anskaffelser fra anlægskladder

Bogføre til en afskrivningsprofil, hvor anskaffelsen ikke er integreret med finanskladden, og du kan bogføre anskaffelsen som en kreditpost fra en anlægskladde.

Sådan bogføres anskaffelser som kreditposter fra anlægskladder

Korriger en forkert bogført anskaffelse.

Korrigering af anskaffelsesfejl

Oprette individuelle anlægskort for et hovedanlæg og alle dets komponenter.

Sådan oprettes komponentlister til hovedanlæg

Have vist totaler for komponenterne på komponentlisten for det relevante hovedanlæg.

Sådan får du vist statistik over hovedanlæg

Kopiere de linjer, der er bogført til en afskrivningsprofil, til en særskilt kladde, hvorfra de kan bogføres til en anden afskrivningsprofil.

Sådan oprettes kopilister

Bogføre skrapværdien sammen med anskaffelsesprisen fra en købsfaktura.

Sådan bogføres skrapværdier fra fakturaer

Bogføre skrapværdien fra en anlægskladde enten samtidigt med, at du bogfører anskaffelsen, eller senere.

Sådan bogføres skrapværdier fra anlægskladder

Få vist oplysninger om skrapværditransaktioner i vinduet Anlægsstatistik.

Sådan får du vist skrapværdier

Oprette en oversigt over alle dine anlægsaktiver af lager- og forsikringshensyn og til andre ledelsesformål.

Sådan udskrives oversigter over anlægsaktiver

Udskrive bogføringsoplysninger med relation til anlægsaktiver.

Sådan udskrives rapporten Anlæg - analyse

Se også