Hvis du laver en fejl under bogføring af en anskaffelse, kan du fjerne posten vha. kørslen Annuller anlægsposter og derefter bogføre den korrekte anskaffelsespost.

Hvis du f.eks. bogfører en anskaffelse med en forkert dato, skal du rette den. Programmet anvender anlægsbogføringsdatoen til at udføre mange beregninger. Fejlbehæftede anlægsposter skal fjernes fra tabellen Anlægsfinanspost.

Kørslen Annuller anlægsposter fjerner poster fra tabellen Anlægsfinanspost og overfører dem til tabellen Anlægsfejlposter.

Det ville være unøjagtigt at bruge funktionen Tilbagefør transaktion. Funktionen Tilbagefør transaktion bogfører en post med det modsatte fortegn i samme tabel. Hvis funktionen Tilbagefør transaktion anvendes, kan kørslen Beregn afskrivninger ikke foretage korrekt afskrivning af anlægget. Hvis du f.eks. har bogført en anskaffelse den 1. maj 2002 i stedet for 1. maj 2001 og derefter anvendt Tilbagefør transaktion, vil kørslen Beregn afskrivninger ikke foretage afskrivninger af anlægget før 1. maj 2002.

Annuller poster er en funktion, som er oprettet specielt til anlægsaktiver. Tilbagefør transaktion er en mere generel funktion til al finansbogføring.

Hvis du vil annullere poster for et enkelt anlæg, henvises til Annuller anlægsposter Kørsel.

Hvis du vil annullere poster for flere anlæg, henvises til Annuller anlægsfinansposter Kørsel.

Når du har annulleret den forkerte post, kan du bogføre den korrekte post.

Se også