Microsoft Dynamics NAV Rolledefineret klient gør det muligt for dig at knytte en note til en post som f.eks. et dokument eller kort. Hvis du f.eks. har ekstra oplysninger om en salgsordre, der ikke tilhører nogen af felterne på salgsordresiden, skal du skrive det i en note. Denne note er synlig på salgsordren for dig og de kolleger, som kigger på salgsordren.

Du kan indstille noten til at blive vist som en notifikation i din kollegas rollecenter eller i dit eget rollecenter som en påmindelse.

Du kan læse bemærkningen i Mine notifikationer og derefter dobbeltklikke på den for at åbne salgsordren.

Du kan ikke slette noter i Mine notifikationer. I stedet skal du åbne den post, som noten er vedhæftet og slette den der, men kun hvis du har fået tildelt de nødvendige tilladelser.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres i.

Hvis du vilKan du se

Angive en note på en post og få vist den i en anden brugers Mine notifikationer, din egen Mine notifikationer eller kun på posten.

Sådan oprettes noter og meddelelser

Få vist hele teksten i en note eller åbne den post, som en notifikation er relateret til.

Sådan vises noter og meddelelser

Slette en note og en eventuelt relateret notifikation.

Sådan slettes noter og meddelelser

Se også