Du bogfører prisen for ekstraanskaffelse på et anlægsaktiv på samme måde, som du bogfører den oprindelige anskaffelsespris, dvs. fra en købsfaktura eller fra en anlægskladde.

Hvis der allerede er beregnet afskrivning på anlægsaktivet, skal afkrydsningsfeltet Afskriv anskaffelse markeres for at få den ekstra anskaffelse minus skrapværdien afskrevet i forhold til det beløb, hvormed det tidligere anskaffede anlægsaktiv i forvejen er blevet afskrevet.

Denne funktion sikrer, at afskrivningsperioden ikke ændres.

Afskrivningsprocenten beregnes som:

P = (samlet afskrivning x 100) / afskrivningsgrundlag

Afskrivningsbeløb = (P/100) x (ekstra anskaffelse - skrapværdi)

Husk at markere afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg - på fakturaen, anlægskassekladden eller anlægskladdelinjerne - for at sikre, at der beregnes afskrivning fra den sidste bogføringsdato for anlæg til bogføringsdatoen for ekstraanskaffelsesprisen.

Eksempel

Se også