Du kan allokere en post i en finanskladde til flere forskellige konti, når du bogfører kladden. Allokeringen kan foretages på tre forskellige måder:

Allokeringsfunktionen kan bruges sammen med gentagelseskladder og i anlægskladder.

Du kan også fordele omkostning eller indtægt fra en linje til en Intercompany-partner, når du bogfører et salgs- eller købsdokument. Når du bogfører dokumentet, bogføres en linje i dine finansposter, og en tilsvarende linje oprettes i Intercompany-udbakken.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Udfylde en gentagelseskladde og angive allokeringsantallet, -procenten eller -beløbet for de relevante konti eller dimensioner.

Sådan bruges fordelingsnøgler i kladder

Ændre en allokeringsnøgle, der allerede er oprettet.

Sådan ændres allokeringsnøgler

Fordele omkostninger eller indtægter på en salgs- eller købslinje blandt Intercompany-partnere.

IC-partner kode

Se også