Der er en særlig relation mellem serviceartiklernes reparationsstatus og allokeringsposternes allokeringsstatus for serviceartiklerne i Service. Allokeringsstatus ændres, når du ændrer reparationsstatus for serviceartiklen til Udført eller Delvist repareret, og når du konverterer et servicetilbud til en serviceordre. Reparationsstatus for serviceartiklen ændres, når du annullerer serviceartikelallokeringen eller genallokerer serviceartiklen til en anden ressource. Du kan få vist reparationsstatus for serviceartiklerne i vinduet Serviceopgaver, og du kan opdatere reparationsstatussen i feltet Reparationsstatuskode i vinduet Serviceartikelkladde. Du kan få vist allokeringsstatus i feltet Status i vinduet Ressourceallokeringer.

Ændre reparationsstatus

Når du ændrer reparationsstatus for en serviceartikel på en serviceartikellinje, søges der automatisk efter en tilsvarende allokeringspost for serviceartiklen, som har status Aktiv. Hvis der bliver fundet en sådan allokeringspost, opdateres dens status på en af følgende måder:

 • Hvis du ændrer reparationsstatus til Udført, ændres allokeringsstatus automatisk fra Aktiv til Udført.
 • Hvis du ændrer reparationsstatus til Delvist repareret, dvs. at en del af reparationen er udført, eller Henvist, dvs. at der er ikke lavet nogen reparation, ændres allokeringsstatus fra Aktiv til Genallokering nødvendig.
 • Når der er oprettet en serviceordreallokeringspost, der angiver, at der ikke er allokeret ressourcer, angives feltet Status i vinduet Ressourceallokering til Inaktiv.
 • Allokeringsstatus indstilles til Annulleret, når du igen allokerer den henviste serviceartikel i serviceordreallokeringsposten, hvilket angiver, at den allokerede ressource eller ressourcegruppe ikke har forsøgt at udføre serviceopgaven.

Allokeringsstatus viser, hvornår reparationsprocessen er afsluttet, eller hvornår det er nødvendigt, at en anden ressource gør reparationen af serviceartiklen færdig.

Konvertere servicetilbud til serviceordrer

Når du konverterer et servicetilbud til en serviceordre, opdateres serviceordren og serviceartiklerne i ordren samt de tilhørende allokeringsposter på følgende måde:

 • Serviceartiklernes reparationsstatus ændres til Oprettet
 • Serviceordrens status ændres til Igangsat.
 • Der søges automatisk efter allokeringsposter for alle de serviceartikler i serviceordren, der har status Aktiv. Hvis der bliver fundet sådanne allokeringsposter, ændres deres allokeringsstatus fra Aktiv til Genallokering nødvendig.

Annullere allokeringer

Når du annullerer en allokering for en serviceartikel, opdaterer Microsoft Dynamics NAV allokeringsstatus for den tilsvarende allokeringspost på følgende måde:

 • Allokeringsstatus ændres fra Aktiv til Genallokering nødvendig.

Serviceartiklens reparationsstatus i allokeringsposten opdateres på følgende måde:

 • Hvis reparationsstatus er Oprettet, ændres reparationsstatus automatisk til Henvist (der er ikke påbegyndt nogen reparation).
 • Hvis reparationsstatus er I arbejde, ændres reparationsstatus til Delvist repareret (en del af reparationen er udført).

Genallokere

Når du genallokerer en serviceartikel i en allokeringspost, som er Aktiv, opdateres allokeringsposten automatisk på følgende måder:

 • Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv (dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde), ændres allokeringsstatus automatisk fra Aktiv til Udført.
 • Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, da allokeringen var Aktiv, ændres allokeringsstatus automatisk fra Aktiv til Annulleret.

Reparationsstatus for serviceartiklen i allokeringsposten bliver automatisk opdateret på samme måde, som hvis du havde annulleret allokeringen:

 • Hvis reparationsstatus er Oprettet, ændres reparationsstatus automatisk til Henvist (der er ikke påbegyndt nogen reparation).
 • Hvis reparationsstatus er I arbejde, ændres reparationsstatus til Delvist repareret (en del af reparationen er udført).

Der oprettes en ny allokeringspost, som indeholder den nye ressource og har statussen Aktiv.

Nødvendig genallokering af en serviceartikel

Når du genallokerer en serviceartikel i en allokeringspost, der har statussen Genallokering nødvendig, opdateres allokeringsposten automatisk på følgende måder:

 • Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv (dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde), ændres allokeringsstatus automatisk fra Genallokering nødvendig til Udført.
 • Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, mens allokeringen var Aktiv, ændrer programmet allokeringsstatus fra Genallokering nødvendig til Annulleret.

Der oprettes en ny allokeringspost, som indeholder den nye ressource og har statussen Aktiv.

Se også